May 30, 2020

Harri Kingo: Eesti president – ta pole presidendina kahjuks enamat kui reklaamifirma palgaline poliitruupor

Harri Kingo: Eesti president – ta pole presidendina kahjuks enamat kui reklaamifirma palgaline poliitruupor

Meie riigis toimusid valimised ja iga erakond sai just nii palju hääli, kui suur oli inimeste usaldus ühe või teise erakonna vastu. Edasi toimusid läbirääkimised rahvast esindavate erakondade vahel ja valitsuse moodustasid just need erakonnad, kes leidsid oma arusaamades ühisosa ja nägid võimalust koos valitsust moodustada.

Kogu selle protsessi kohta pole võimalik teha ühtegi etteheidet ja seda ei saa kuidagi seaduslikkuse ning meie demokraatia aspektist lähtudes kritiseerida (jätan siinkohal analüüsimata e-hääletuse ja Reformierakonna seal saadud täiesti võimatu ja uskumatu tulemuse).

Riigi president on see, kes peaks olema üle igasugustest poliitilistest eelistustest, jättes poliitilised võitlemised erakondade tasandile. President peab olema taseme võrra kõrgemal kui meie päevapoliitika ja olema erakondade ja eri vaadete ühendaja. Presidendi asi pole olla ei koalitsiooni, ei opositsiooni esindaja ega esineda ajakirjanduses selgelt ühekülgsete poliitiliste vaadete ja propagandaga.

Paraku, just sellise oma staatusele mittevastava parteilise positsiooni on meie president endale valinud. Halvem veel – oma avaldustega pole ta kõrgemal kui kestahes ajakirjanik või nn. arvamusliider, kes treib oma arvamusartikleid või esineb eetris oma poliitiliste seisukohtadega, olles kellegi ühe poolt ja kellegi teise vastu. Oma aktiivse osalemisega päevapoliitikas on president juba palju kordi oma ametikohustuste piire ületanud ja presidendi institutsiooni tähendust ja väärtust meie ühiskonnas madaldanud. Presidendi institutsioonist on saanud lihtsalt üks paljudest PR-kontoritest, kes teeb oma kinni makstud propagandat.

Õnneks pole presidendil meie riigis reaalset võimu ja ta ei tee otsuseid mingites riigi jaoks olulistes ja elulistes küsimustes. Ta on vaid esindusfiguur, ei enamat – kõige kõrgemalt makstud, kuid kõige vähemtähtsam ametnik riigis. Seega, just nii praeguse presidendi tegevust mõistkemgi – ta pole presidendina kahjuks enamat kui mingi reklaamifirma palgaline poliitruupor.

Kui soovime, et president oleks enamat, pole meil teist teed kui muuta president rahva poolt otse valitavaks. Sel juhul kaob võimalus, et president oleks ühe või teise poliitilise suuna käpiknukust hääletoru ja presidendi hääl, kellel on oma rahva mandaat, maksab meie riigis ka midagi reaalselt.

Et selline asjade käik ja muudatus on riigis hädavajalik, seda on praegune president meile paljukordselt tõestanud. Kui president on madaldanud oma institutsiooni propagandisti ametiks, siis on vaja teha muudatus, mis propagandisti ameti taas presidendi institutsiooniks tõstab.

Allikas: Harri Kingo @ Facebook
 
Loading...

error: Content is protected !!