May 28, 2022

Unenägude seletaja – H

HAAB (lehes) – tervist ja õnne. Kuivanud haab – pahandust ja õnnetust.

HAAMER – rasket tööd, suurt õnnetust.

HAAV – õnnetust, mingi asja muutmise ja selgitamise vajadust. Haava sidumine – sõbra abi. Iseenda haavamine – kahju ja südamevalu. Paranev haav – uut elu abielu läbi.

HABE – au. Ilus suur habe – õnne kauplemises ja rahaasjus. Harv ja väike habe – pilkamist, häbistamist ja naeru. Punane habe – pettust ja kahju. Hall habe – õnne ja au. Must habe – head tervist, rõõmsat meelt ja südamerahu. Habeme kiskumine – häbi ja teotust. Habemeajaja – kahju, ka armsama kaotust. Habe naisterahval – pettust ja edevust.

HAGU – osalist lootuste täitumist.

HAIGE olema – viletsust, häda ja muret. Haige nägemine – takistusi. Haigete eest hoolitsemine – õiglastele rõõmu ja edu.

HAIGLA – haigust, kahju ja surma.

HAKK – õnnetust, süngeid mõtteid ja loobumist. Hakkide kisa – pettust ja valet.

HALL (maapinnal) – üksindust, tuimust ja surma.

HALL (värv) – masendust ja kurbust.

HALLITUS – ohtu tundeelule.

HAMBAD (võõrad) – õnnetust ja äpardust. Hammaste kaotamine – süütunnet, vastutuse kartust. Hambahari – sõprade kaebusi ja pahategusid. Hambavalu – raske haiguse algust. Hamba väljatõmbamine – ettevõtmiste nurjumist. Hammaste puhastamine – peokutset.

HAMMUSTAMINE – häda ja valu. Hammustatud olema – muret ja kurvastust armastajatele.

HAPUKAPSAD – takistusi kauplemises ja rahaasjus.

HAPUPIIM – varjatud pettumusi.

HARAKAS – tühja juttu ja keelepeksu.

HARK – kaksipidi mõtteid.

HARU (tee-, puu- või jõeharu) – valikuvõimalust.

HAPUOBLIKAD – takistusi ettevõtmistes.

HAUD – kaubakadu ja leina. Haua kaevamine – sugulase või tuttava kaotust. Hauakaevaja – pikka iga ja tervist. Hauas olemine – paranemist ja varrusid. Hauast kellegi väljatõmbamine – sõbra hädast aitamist. Haua kinniajamine – varanduse kasvamist. Hauda kukkumine – häda ja õnnetust. Hauast välja tulemine – õnne ettevõtmistes.

HEATEGU teistele – heategu teistelt. Heategu teistelt – pahategu teistelt.

HEINAD – suurt õnnetust. Lõhnavad heinad – häid sõnumeid. Kopitanud heinad – häbi. Heinte küüni panemine – õnne ettevõtmistes. Heinte vedamine – ilmamuutust, ka pulmi. Niitmata heinamaa – au. Niidetud heinamaa – vaevalist edasiminekut töös ja toimetustes.

HELMED – paiseid või nahahaigusi, muret ja leina.

HERILANE – parimad sõbrad muutuvad vaenlasteks.

HERNED – meelepaha. Õitsvad herned – headust, tervist ja rikkust. Herneste söömine – haigust ja vargust. Herneste külvamine – tühje jutte, ka lootust asjade edenemisele. Hernehirmutis – pahandust tühjade juttude läbi.

HIGISTAMINE – murelikku tööd, rasket teekonda, häda ja viletsust.

HIIR – kasu kauplemises. Hiired söömas – vaevalist kasu. Hiirte piuksumine – kurvastust ja leina. Hiirelõks – vaenlase õnnetust- Hiirelõksu ülespanemine – vaenlaste järgi varitsemist.

HIRM – tõrjutud tundeid ja mõtteid.

HIRV – pärandust ja kasu. Hirve laskmine – sõpru tuleb hoida. Jooksev hirv – uhket sõpra. Hirvesarved – õnnetust abielus.

HOBUNE jooksmas – head teenistust. Kindlat sammu astuv hobune – hea sissetulekuga asja ettevõtmist. Hobuse seljast mahakukkumine – keskeas suremist. Hobuse rakendamine – teekonda. Surnud hobune – haigust, surma ja halbu sõnumeid. Hobuse seljas ratsutamine – kindlat ettevõtmist ja edu. Hobuse surma nägemine – noores eas suremist. Hobuseraud – pikka teekonda. Lõhkuv hobune – hoiatust, et kaaslased eluvankrit kraavi ei vea.

HOMMIK – uue eluetapi algust, vanadele ja raskelt haigetele ka surma.

HOIATUS – sageli hoiatust.

HOONE ehitamine – hädad muutuvad rõõmudeks. Põlev hoone – külma ja eluraskusi.

HOOPE andma – ettevaatamatule õnnetust. Hoopide saamine – pahandust, haigust, õnnetust ja häda.

HOOV on puhas – kiitust ja au. Mudane ja koristamata hoov – hooletust.

HOTELL – elu muutumist, isiksuse hülgamist.

HUKKAMINE – uut algust. Hukkaja – ülekohut ja viletsust.

HULGUS – laiskuse ilmsikstulekut. Hulgus olema – häbisse ja põlguse alla sattumist.

HULL – pahandust ja muret. Hulluks minemine – asjatut tööd ja vaeva.

HUNT – külma, pettust, sagedast riidu vanade naistega. Hundi ulgumine – vaenlaste kallaletungi.

HUULED on kahvatud – sugulaste ja sõprade kaotamist. Punased huuled – õnn abielus ja armastuses.

HÕBE – pettust ja meelepaha seoses noorte neidudega. Hõberaha – tüli ja riidu, ka köha. Hõbeasjade puhastamine – teenistusse sattumist. Hõbeda kaevamine – suure töö läbi õnne leidmist.

HÄBITUNNE – pahandust ja kahju, ka pärandust.

HÄDASOLIJA – kahju ja rahutust hinges. Hädast pääsemine – vaenu lõppu.

HÄRG – ülekohtuga kokkupuutumist, viljaikaldust. Härg adra ees – õnnelikku perekonnaelu. Härg karjamaal – headust. Härja pea – noortele kosjaõnne, vanadele rõõmu. Härg aja taga – kurja inimese kiusu ja vaenu. Härja tapmine – küllakutset.

HÄÄLETU olema – teistele vastu ja tüliks olemist.

HÖÖVEL – etteheiteid.

HÜLJES – sula ilma.

HÜPPAMINE – muret, vaeva ja vabaduseigatsust.

HÜVASTIJÄTT – iseseisvust ja tasakaalukust.

HÜÜDMIST kuulma – haigust. Teiste hüüdmine – kimbatust, oodatud uudise mittetulemist.

 
error: Content is protected !!