September 19, 2020

Arvamus Eesti kohta – See kõik on juba 30 aastat tagasi olnud, samasugused väited, samasugune hirmutamine…

Arvamus Eesti kohta – See kõik on juba 30 aastat tagasi olnud, samasugused väited, samasugune hirmutamine…

Sotsiaalmeedias levib üks arvamus, mille on kirjutanud Koit Raud:

 

Kõik kordub taas.
See kõik on juba 30 aastat tagasi olnud – samasugused artiklid, samasugused väited, samasugune hirmutamine. Siis olid sihtmärkideks IME, Muinsuskaitse Selts, ERSP, Sõltumatu Noortekolonn, Eesti Komitee, osalt ka Rahvarinne.

Siis toimusid rünnakud Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei kõrgemates parteikoolides omandatud teadmiste baasil, seal väljaõpetatud ideoloogiatöötajate juhtimisel. Täna… võime tõdeda, et Lenin on küll surnud aga Lenini õpetus elab edasi ja vanadel kommunistidel on palju tublisid õpihimulisi noori järgijaid.
Tollal oli vaenamise põhjuseks osa rahva soov Nõukogude Liidust välja saada ja edaspidi iseseisev Eesti olla.

Täna on vaenamise aluseks suure osa rahva tahe mitte muutuda Euroopa liitriigi tagahoovi ümberrahvastatud nurgataguseks vaid olla ka tulevikus iseseisev Eesti Vabariik eesti rahva, keele ja kultuuri hoidmise kantsina.
Selle ümber käib võitlus ja laimutegevusega seotud poliitilised jõud on euroopa liitriigi loomise poolt ja tegutsevad iseseisva Eesti hävitamise nimel.
Metoodika kordused:
Ajakirjanikelt tellitud sisuga kallutatud artiklid, ülesastumised raadios ja teles.

 

Anonüümsete Jaak Kaljode ründavad mõjuagentlikud artiklid.
Tublide tööeesrindlaste ja nõukogude noorsoo avangardi kuuluvate isikute avalikud kirjad.
Väljaspool Eestit asuvate kõrgetel positsioonidel olevate isikute resoluutsed soovitused.
Töökollektiivide koosolekutel vastuvõetud küll toetavad, küll vastuolevad pöördumised.
Kohaliku võimu volikogudes (tollal töörahva saadikute nõukogudes) vastuvõetud toetavad või vastuolevad otsused ja pöördumised.
Poliitilist sõnumit kandvad kontserdid, etendused ja kuuldemängud.
Eri ilmingutes lavastatud või serveeritud provokatsioonid ja ülipüüdlike nomenklatuurikarjeristide südantlõhestavad hukkamõistud koos rahvuslaste halvustamisega.
jne jne
No ja siis loodi Interrinne ja algatati töökollektiivides töölismalevate nime all võitlussalkade loomine nõukogude liidu säilitamiseks ja vene tööliskollektiivide nn. kaitseks, nende suurim väljaastumine oli rünnak Eesti Ülemnõukogule 15. mail 1990. Tänapäevane analoog võiks olla Eurorinde loomine ja Liberaalse demokraatia kaitseks rünnakrühmade loomine. Vastuseks tekkis tollal esimeste kaitseliidu üksuste taastamine, kodukaitse loomine ja suur hulk inimesi olid valmis oma riigi nimel ja oma rahva kaitseks relvad võtma.
Moskvale orienteeritud poliitiline nomenklatuur värises oma tuleviku pärast. Ka praegune Brüsselile orienteeritud poliitiline nomenklatuur väriseb oma koha kaotamise pärast toiduahelas ja loodetud materiaalsetest hüvedest ilmajäämise hirmus.
Pole midagi uut siin päikese all.

Allikas: Facebook @ Koit Raud
 
error: Content is protected !!