July 14, 2020

Harri Kingo: Hoiatus lapsevanematele – seekord läks õnneks, et kedagi koolis maha ei lastud, kuid mine sa järgmist olukorda tea

Harri Kingo: Hoiatus lapsevanematele – seekord läks õnneks, et kedagi koolis maha ei lastud, kuid mine sa järgmist olukorda tea

Seekord läks õnneks – kedagi maha ei lastud ja asi piirdus vaid ähvardamisega. Kuid mine sa järgmist olukorda tea. Järgmine lapse mõnitamise pärast enesest väljaviidu võib oma ähvardused teoks teha.

Milles on probleem? Õigemini: kelles? Ma näen probleemi nendes lapsevanemates, kelle lapsed tegelevad koolis koolikiusamisega. Nad on jätnud oma lapsed kasvatamata ja on oma lapsed muutnud sellega väikesteks sadistideks.

Ähvardaja? Tema on kurjategija seaduse mõttes – siin ei saa vaielda. Kuid ta pole seda eetilisest vaatekohast lähtuvalt. Ta on pigem olukorra ohver kui kurjategija.

Oma lapsed kasvatamata jätnud ja sadistideks muutnud lapsevanemad on reaalsed kurjategijad – nemad on oma lastest teinud miski hullunud koerakarja ja lasknud nad ühe ohvriks valitu kallale.

Ma mõistan seda relvaga kooli läinud meest – ta ei osanud muud teha kui minna ja kaitsta vägivalla eest seda ühte, keda ta armastab.

Õpetajaskond, kellel samuti laste kasvatamisel ja kontrollimisel oma osa, on selles intsidendis süüdi samuti: vanemad ju usaldavad oma lapsed nende kätesse… aga nad reedavad vanemate usaldust. Just õpetajate pilgu all on kool saanud mõnele lapsele piinakambriks.

 
error: Content is protected !!