Esileht Arvamused KURAT, ma ei saa aru! Homoabielu legaliseerimine – mõttetus ja moraalne langus

KURAT, ma ei saa aru! Homoabielu legaliseerimine – mõttetus ja moraalne langus

Viimasel ajal on palju kõneainet pakkunud küsimus homoabielu legaliseerimisest. Olen äärmiselt pettunud ja häiritud sellest, kuidas ühiskond on jõudnud punkti, kus me peame arutlema midagi niivõrd ebaloogilist ja moraalselt vastuvõetamatut. Homoabielu legaliseerimine on samm tagasi traditsiooniliste perekonnavaadete ja ühiskonna alustalade purustamise suunas. Selles artiklis tahan ma väljendada oma raevu ja mõistmatust seoses selle teema käsitlemisega.

Lapse õigused ja tervis: Üks peamisi argumente homoabielu legaliseerimise vastu on lapse õiguste ja tervise küsimus. Lapsed vajavad kindlat ja stabiilset keskkonda, mis pakub neile ema ja isa rolli. Uuringud on selgelt näidanud, et traditsioonilistes peredes kasvavad lapsed arenevad psühholoogiliselt paremini ning neil on suurem tõenäosus elus edukaks saada. Homoseksuaalsetele paaridele võib olla küll lubatud lapsi kasvatada, kuid nad ei suuda pakkuda lastele täielikku ema ja isa rolli ning seda mõjutavad vältimatult lapse arengut.

Traditsioonilise perekonna institutsiooni murenemine: Homoabielu legaliseerimine tähendab traditsioonilise perekonna institutsiooni murenemist. Perekond on ühiskonna alustala ja selleks on traditsiooniliselt loetud meest, naist ja nende bioloogilisi järglasi. Perekond on aastasadu olnud kultuuride alus, tagades ühiskonna jätkusuutlikkuse ja väärtuste edasikandumise. Homoabielu legaliseerimine avab ukse võimalikele järgnevatele absurdsustele nagu polügaamia ja muud alternatiivsed vormid, mis veelgi lõhuvad traditsioonilise perekonna institutsiooni.

Moraalne langus ja religioon: Enamikul kultuuridest on alati peetud traditsioonilist abielu pühaks ja moraalseks institutsiooniks. Selleks on sageli olnud ka religioossed põhjendused. Homoabielu legaliseerimine õõnestab mitte ainult moraalseid väärtusi, vaid ka religioosseid tõekspidamisi. Religioonide seisukohalt on homoseksuaalsus sageli hukkamõistetud ning perekonna väärtustamine on nende maailmavaate keskmes. Homoabielu legaliseerimiseks tuleb üle astuda religioossetest veendumustest ja seada kahtluse alla aastasadu kestnud moraalsed väärtused. See on otsene rünnak traditsiooniliste uskumuste vastu ning annab märku ühiskonna moraalsest langusest.

Loogika puudumine ja vastuolud: Homoabielu legaliseerimise pooldajad püüavad sageli rõhutada võrdõiguslikkust ja diskrimineerimisvastasust. Kuid see argument ei pea vett, sest traditsiooniline abielu on juba kättesaadav kõigile, olenemata soost. Homoseksuaalsed inimesed võivad abielluda vastassoost partneriga, nagu on olnud tavaks juba sajandeid. Seega pole tegemist võrdõiguslikkuse küsimusega, vaid sooviga muuta abielu mõiste ja institutsioon ise.

Looduslik kord ja bioloogia: Lisaks kõigile moraalsetele ja sotsiaalsetele argumendile tuleb arvestada ka loodusliku korraga ja bioloogiaga. Bioloogiliselt on inimesed loodud mehe ja naise vaheliseks reproduktiivseks koostööks ning see on olnud inimkonna säilimise ja jätkusuutlikkuse alus. Homoabielu legaliseerimisega seatakse kahtluse alla looduse enda korrapärasus ning seatakse prioriteediks üksikisiku soovid ühiskonna ja loodusseaduste arvelt.

Järeldus: Homoabielu legaliseerimine on mõttetu ja moraalselt vastuvõetamatu samm, mis ohustab traditsioonilist perekonda, lapse õigusi ja ühiskonna väärtusi. See õõnestab looduslikku korda ning seab kahtluse alla aastasadu kestnud moraalsed ja religioossed veendumused. Oleme jõudnud punkti, kus ühiskond püüab muuta loomulikku ja ajalooliselt tõestatud mõistet abielu, ning see näitab selget moraalset langust ja ühiskondliku stabiilsuse kadu.

 

On aeg seista vastu sellistele hävitavatele muutustele ja kaitsta traditsioonilist perekonda ning ühiskonna alustalasid. Me peame seisma traditsiooniliste väärtuste ja tervisliku arengu eest ning mitte laskma end pimestada lühiajaliste trendide ja poliitiliste korrektsuse sõnakõlksude poolt. Homoabielu legaliseerimine on ühiskonna tagasiminek ning me peame selle vastu astuma, enne kui on liiga hilja.

Viimased uudised