December 07, 2022

TOHOH – Elroni muudatus Balti jaamas muudab paljude inimeste meeleolu

TOHOH – Elroni muudatus Balti jaamas muudab paljude inimeste meeleolu

Elron teatas täna, et tulles vastu inimeste soovidele, lõpeb Tallinnas Balti jaamas reisijate teavitamine vene keeles ning edaspidi saadetakse rongi mittemahtujad ja ratturid perse ainult eesti keeles, kirjutab Lugejakiri.ee.

 

Vastav otsus võeti vastu pärast seda, kui paljud reisijad kaebasid selle peale, et miks kõlab Balti jaamas ka venekeelne teavitus.

Tulid vastu

Elron selgitas, et ettevõte soovis uuendada Balti jaama heliteavitusi juba aasta alguses, kuid tehniliste tõrgete tõttu pole olnud see võimalik.

Helisüsteemi uuenemiseni jätkab Elron rongi mittemahtujate ja ratturite persesaatmist Balti jaamas vaid eesti keeles ning süsteemide kaasajastamise järel lisatakse teavitus ingliskeelsena, et tagada ka muukeelsete reisijate informeerimine sellest, et nad rongi ei mahu.

Elroni veebilehe statistika järgi on pooled sõiduplaanide ja piletisüsteemi kasutajatest eestikeelsed ning teise poole moodustavad kas vene- või ingliskeelsed kasutajad. Viimastel aastatel on kasvanud just ingliskeelse info otsijate arv Elroni kodulehel.

Kuni tehniliselt pole võimalik seniseid venekeelseid teavitusi rongi mittemahtujate ja ratturite persesaatmise kohta asendada inglise keelega, siis otsustas Elron hoida heliteavitusi vaid eestikeelsetena. Kui teavituste süsteem uueneb ning ingliskeelsed rongi mittemahtujate ja ratturite persesaatmiste teavitused sisse loetakse, jätkatakse Balti jaamas eesti- ja ingliskeelsete teavitustega.

Elronil on iga päev üle 200 väljumise ning päevas teenindatakse umbes 20 000 rongireisijat.

Allikas: Lugejakiri.ee

 
error: Content is protected !!