August 11, 2020

KAKSIKUD – Aastahoroskoop 2019

KAKSIKUD – Aastahoroskoop 2019

KAKSIKUD

Kui otsid, siis leiad, aga võimalik, et muud, olulisemat.

Kardinaalseteks MUUTUSTEKS on kolm märkimisväärselt aktiivset aega: jaanuari teine pool, mai keskpaik ja oktoobri esimene pool. Kes vana ja mõttetu küljes ripub, võib kaotada. Oma elu ära elanu võib rahulikult sinnapaika jätta, kohustuste koorma ümber ladustada. Leidub kindlasti neidki, kel eelmisest aastast mitmeid lahtisi otsi ripakil. Siin võib aidata mai, aga soovitatavam oleks püüda need kokku siduda juba aprilli lõpuks. Kui vähegi perspektiivi, siis hiljemalt augustis on tulemus käes.

KARJÄÄRIS soosib aeg ettevõtlikkust ja uuendusi. Kutseala radikaalne muutus, sotsiaalse staatuse ja reputatsiooni muutus, töökoha vahetus. Võib tulla ka võimalusi valida uuenduslik suund praeguses tegevuses. Vanu, sissetallatud radu käia enamasti ei õnnestu ja vastavate pürgimuste korral tekivad kergesti vastuolud autoriteetidega.

PARTNERLUS võib osutuda paljudele olulisimaks märksõnaks aastas. Kel pole, võib leida, kes ammu koos, sel võib tekkida vajadus jõuda uuele tasandile. Kuna kodu ja perekond nõuavad suuremat tähelepanu, võib siinjuures oletada ka pere juurdekasvu paljude Kaksikute «võimupiirkonnas».

Kes iseenese tarkusest targad, võiksid märksa rohkem kuulata partnerit, konsultanti, mis tahes oma ala asjatundjat – sõnaga, teine on see, kes teab, ja võimalik, et ka otsustab, kui Kaksikutel tarkust ja diplomaatiat ei jagu.

Üks dominantsemaid mõjutajaid suhetes on suure tõenäosusega veebruar. Selle aja kohtumised, tutvumised, suhtlemisvead võivad avaldada suurt mõju.

KODU ja VANEMAD tõusevad kohustuseks number üks hiljemalt septembrist. Paljud plaanivad arvatavasti suuremaid muudatusi – maja ehitamist, uue kodu ostmist, kapitaalremonti. Mõnel puhul võib olla tegemist ka lihtsate ja kiirete ümberkorraldustega.

Oktoober kerkib siin eriti esile – võiks lausa soovitada juurte juurde naasta, mälestuste ja suhete sasipuntrad lahti harutada. Igal juhul tuleb arvestada, et kodu ja suhted peavad olema suurepärases korras, et ühiskonnas enese tahtmist mööda talitada.

Sel aastal märgitakse eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:

17.–20. juuni – partnerlus, koostöö, lepingud, muutus

8.–13. juuni – õppimine, välissuhted, reisimine, maailmavaade, religioon

1.–8. juuni – karjäär, ootamatus, üllatus, uuendus

21.–30. mai – kodu, perekond, kohustus

9.–21. juuni – suhtlemine, õppimine, liikumine, kohustused

29. mai – 21. juuni – partnerlus, koostöö, lepingud

20. mai – 9. juuni – kodu, vanemad, perekond, juured, karjäär

 
error: Content is protected !!