Esileht Uudised Anna ka enda hääl – Rahvaalgatus: lõpetage e-valimised

Anna ka enda hääl – Rahvaalgatus: lõpetage e-valimised

Keskkonnas rahvaalgatus.ee saab hääle anda e-valimiste vastu. Hääletus teemal „Palun tühistada elektrooniline hääletamine“ on avatud jaanuarini ning praeguseks on oma toetuse sellele andnud ligi tuhat inimest.

Elektrooniline hääletamine on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseaduse §12-ga.

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. …

Eesti keele seletav sõnaraamat: diskrimineerima – kellegi õigusi (teistega võrreldes) kitsendama v. kärpima; … Diskrimineeriv seadus, kitsendus, propaganda.

See tähendab, et ükskõik, millise seadusega on tegemist – mind peab selle seaduse järgselt kohtlema võrdselt kõigi teistega. Mind ei tohi diskrimineerida, mis tähendab, et minu õigusi teistega võrreldes ei tohi kitsendada, kärpida.

Riigikogu valimise seadus on diskrimineeriv, sest minu, kes ma hääletan hääletamissedeliga õigusi on kitsendatud, kärbitud võrreldes valijaga, kes hääletab elektrooniliselt.

Elektrooniliselt hääletanu saab oma häält ka muuta, sedeliga hääletades see võimalus puudub.

Hääletades hääletamissedeliga, on nendel valijatel, kes olid juba hääletanud elektrooniliselt võimalus enda poolt juba kord antud häält kustutada rikkudes valimissedeli ja sellega valimisel mitte osaleda .

Anna oma hääl rahvaalgatus.ee lehelt siin

Viimased uudised

error: Alert: Content selection is disabled!! AVASTA.ME