August 15, 2020

Rootslased hakkavad migrantidest väsima

Rootslased hakkavad migrantidest väsima
Tänu migrantidele on Rootsi politsei tööga üle koormatud. Pärast tulistamist Malmös.

Suurbritannia uuringufirma YouGov ja Cambridge’i ülikool viisid läbi küsitluse, millega uuriti inimeste suhtumist migratsiooni Euroopas ja tulemustest selgus, et ajad on muutumas ka Rootsis.

Nimelt leidsid enam kui pooled rootslased, et nad ei soovi oma riiki rohkem põgenikke. Sellega osutusid rootslased üheks kõige migratsiooniskeptilisemaks rahvaks Euroopas.

Uuringu raames küsitleti umbes 8000 inimest Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Ungaris, Belgias, Prantsusmaa ja Rootsis.

Muuhulgas esitati küsimus: „Kas te nõustute järgmise väitega: minu riik ei peaks võtma vastu rohkem põgenikke konfliktipiirkondadest?“

Selle väitega nõustus 51% rootslastest. Poolas ja Itaalias leidis sama 53% vastanutest. Ungaris oli see protsent 49%, ehkki Ungari poliitika on selgelt suunatud massiimmigratsiooni vastu.

Enam kui üks kolmandik, ehk 35% kõigi riikide vastanutest, arvas, et immigratsioon on hetkel Euroopa Liidu kõige olulisem teema ja ainult 14% leidis, et EL sai 2015. ja 2016. aasta migratsioonikriisi lahendamisega hästi hakkama.

Saksamaal oli 41% vastanutest nõus võtma vastu uusi põgenikke, ehkki just Saksamaa võttis kriisiaastatel vastu kõige enam migrante, millega kaasnes kuritegevuse kasv, suurenenud kulutused ja integratsiooniprobleemid.

Allikad: Uueduudised.ee, YouGov, Voice of Europe
 
error: Content is protected !!