September 19, 2021

Soome peaminister Sanna Marin paneks lihasööjad makse maksma ja lubaks lastel sugu vahetada

Soome peaminister Sanna Marin paneks lihasööjad makse maksma ja lubaks lastel sugu vahetada

Avaldame Soomes poliitikute hulgas tehtud valimiskompassi vastused, millest nähtub Soome värske peaministri maailmavaade.

Sanna Marin ei nõustu täielikult sellega, et Soome seadused peaksid võimaldama inimestel vabamalt teha ise otsuseid ja kanda nende otsuste tagajärgi. Ta põhjendab oma väidet totalitaristliku väitega, et “seadusandlus peab tagama põhi- ja inimõiguste kaitse”.

Marin nõustub täielikult, et vihakõnesid tuleks määratleda ja karistada kriminaalõigusega. Ta põhjendab sõnavabaduse piiramist sellega, et “vihakõnega tuleb tegeleda tugevamalt, mis nõuab ka kriminaalõiguse reformi”.

Ta tervitab arvamust et “sooline korrigeerimise” peaks olema võimalik alla 18-aastastel, sest Marini arvates tuleks transseadust reformida tervikuna.

Marin toetab kindlalt maksude karmistamist riigieelarve tasakaalustamiseks. Maksu karmistamist põhjendab ta tööhõive suurendamisega, mis nõuab investeerimist haridusse ja koolitustesse.

Uue peaministri sõnul peaks riik suunama soomlasi vähem liha sööma, näiteks makse tõstes. Tema sõnul on loomsete saaduste vähendamine kliima- ja keskkonnamõju kärpimisel võtmetegur. Ta lõikaks näiteks lihakoguseid vähemaks riigihangetel (koolid, sõjavägi, lasteaiad jne).

Marin suhtub positiivselt mõttesse, et riik keelaks Soomes gaasi- ja diiselmootoriga autode müügi. Selle toetuseks peab tema sõnul valitsus koostama ajakava ja plaani, mis keelab uute sisepõlemismasinate kasutamise reisijateveol.

2011. aasta vanemas valimismasinas nõudis Marin muu hulgas sissetulekute lõhe olulist vähenemist ja kapitali tulumaksu tõusu. Ta kärpiks kaitsekulutusi, asuks Kreeka võlgade restruktureerimisele, soovib pangamaksu ja ülemaailmset finantsturu maksu. Käsirelvad tuleks tema arvates täielikult keelustada.

Allikas: Uueduudised.ee
 
error: Content is protected !!