October 06, 2022

TÄHELEPANU! MARILYN KERRO sai petuskeemile jälile ja hoiatab inimesi …

TÄHELEPANU! MARILYN KERRO sai petuskeemile jälile ja hoiatab inimesi …

Getlini nimeline naisterahvas levitas jutte öeldes, et tema ja Marilyn teevad koostööd. Samuti olevat Kerro teda isiklikult õpetanud ehteid tegema kui ka kodudes puhastusrituaale läbi viima.

Tegelikult on see kõik vale ja nüüdkseks on ka lugu lahendatud.

Lugu lahendatud 🙏🏻
Ja sellistest koostöödest ja õpetustest ma kuulen palju. Ma ei ole õpetanud, ei hakka õpetama ega tee kellegagi koostööd. Palun mitte uskuda kellegi sõnu, kui esitletaske minu nime kui sõbrana, sugulasena, õpetajana või koostööna! Mina tegutsen vaid oma pere keskis ja sinna kuuluvad vaid minu ema Inta, õed Ewelyn ja Mailyn.

 
error: Content is protected !!