May 27, 2022

TÄHELEPANU! Uued piirangud eriolukorra juhilt Jüri Rataselt alates 04. aprillist

TÄHELEPANU! Uued piirangud eriolukorra juhilt Jüri Rataselt alates 04. aprillist

Eriolukorra juhi Jüri Ratase korralduse järgi tuleb alates 4. aprillist kõik müügi- ja teenindussaalid, mis on inimestele avatud, varustada desinfitseerimisvahenditega. Reegli 2+2 täitmiseks peab pood või teenindusasutus välja arvestama, kui palju müügisaali korraga kliente mahub.

Kaupmehed peavad müügi- või teenindussaali pindala järgi välja arvutama, kui palju kliente tohib nende poes korraga olla, et täidetud oleks 2+2 reegel.

Poed, postkontorid, apteegid ja teenindusettevõtted peavad tagama, et ka ukse taga ootavad inimesed järgiksid 2+2 reeglit ning ei tekiks järjekordi, kus inimesed tihedamalt koos seisavad.

2+2 reegli kohaselt tuleb kauplustes käia eelistatult üksi või kahekesi, hoides teistest klientidest vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Viiruse edasise leviku takistamiseks kehtestatakse reegel, et müügi- või teenindussaalis tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Vastasel korral ei ole lubatud klientidel poodi siseneda ega poes viibida.

Korraldusega muudetakse desinfitseerimisvahendi asukoha nõuet, mis peab praegu olema paigutatud kaubandus- või teenindusasutuse sissepääsu juurde. Edaspidi saab kaupmees paigutada need kohta, kus desovahendit kõige enam vajatakse. Oluline on, et kliente tuleb sellest, kus desinfitseerimisvahend asub, selgelt teavitada. Vastasel korral ei tohi klient müügisaali siseneda.

Nimetatud meetmete vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

 
error: Content is protected !!