February 25, 2020

VIDEO: Laupäeval lepiti koalitsioonikõneluste käigus kokku, et pagulaskvoote ei tule

VIDEO: Laupäeval lepiti koalitsioonikõneluste käigus kokku, et pagulaskvoote ei tule

EKRE aseesimees ja Riigikogu liige Martin Helme andis sotsiaalmeedias teada, et EKRE valimislubadustes olnud piirivalve taastamises ja immigratsioonikvoodi kaotamises.

“Esiteks lepiti üheselt kokku, et immigratsioon jääb edaspidi täielikult Eesti kontrolli alla, mingeid kvoote ei tule! Lisaks lepiti kokku nii piirivalve taastamises (eraldi struktuur ja oma eelarve, reservi loomine), kui tagasirände soodustamises,” teatas Helme.

Martin Helme:

Täna jõudsime koalitsioonikõnelustel perepoliitika ja immigratsioonini. Olen väga tänulik teiste erakondade esindajate valmidusele leida ühisosa ning töötada kõiki rahuldava kokkuleppe leidmise nimel. Osad teemad (näiteks kooseluseadus) jäid järgmisse nädalasse, mil arutame riigireformi ja ühiskonnakorraldust, osade peretoetuse teemade juurde tuleme tagasi eelarvevooru juures. Aga üldiselt võib täna kokkulepituga väga rahul olla.

Esiteks lepiti üheselt kokku, et immigratsioon jääb edaspidi täielikult Eesti kontrolli alla, mingeid kvoote ei tule! Lisaks lepiti kokku nii piirivalve taastamises (eraldi struktuur ja oma eelarve, reservi loomine), kui tagasirände soodustamises, mis koalitsioonileppe mustandisse läks kirja kui otsus “luua abistavad meetmed välismaalt tagasipöördunutele, milleks on perede ja üksikisikute suurem nõustamine elu- ja töökoha ning lastele koolikoha leidmisel ja muude praktiliste küsimuste lahendamisel”.
Edeneme!

 
Loading...

error: Content is protected !!