February 20, 2019

ALIK TSEIKO kommentaar seoses Auto24ringil toimunud kähmlemisega

ALIK TSEIKO kommentaar seoses Auto24ringil toimunud kähmlemisega

Meedias (Elu24) ja sotsiaalmeedias on läinud ringlema hr Andres Halli (kui Auto24ringi seadusliku esindaja) kirjutis, mille kohaselt mina, Alik Tseiko, olevat Auto24ringil toimunud rajapäeval asjata Andres Halli suhtes näidanud üles füüsilist agressiivsust. Kuivõrd sündmused leidsid aset Andres Halli poolt kirjeldatust mõnevõrra erinevalt, siis soovin anda käesolevaga omapoolse kommentaari.

Esmalt pean vajalikuks selgitada, et tõenäoliselt sai osapoolte vaheline käärimine alguse juba kaks nädalat tagasi, mil soovisin osaleda Auto24ringil toimunud rajapäeval. Alles pärast rajapileti soetamist teatas rajahaldur, et rajal võib esineda libedust, mille on põhjustanud tehniliselt mittekorras olnud sõiduki õlileke. Kuivõrd tulin rajapäevale Eesti teisest otsast, sai rajahalduriga sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt võin, olles eelnevalt tasunud rajatasu, teha prooviringi ning ebasobivate tingimuste korral küsida raha tagasi. Kuivõrd pärast prooviringi selgus, et rada oli mitterahuldavas seisukorras, otsustasin rajapileti eest tasutud raha tagasi nõuda. Raha tagastati mulle vastumeelselt ja alles pärast seda, kui olin nende tähelepanu juhtinud asjaolule, et nad ei kohtle oma kliente heas usus, kui teatavad raja mittesobivusest alles pärast seda, kui piletiraha on makstud. Heas usus käituv teenusepakkuja oleks klienti raja kasutuskõlbmatusest teavitanud enne rajapileti lunastamist. Nimetatud intsident jättis mõlemale poolele asjast mõru maigu.

Vaatamata eeltoodule otsustasin osa võtta 11. juulil toimunud mootorrataste rajapäevast. Nagu tookord, soetasin ka seekord rajapileti ning pärast soojendusringe otsustati minu tsikli mürataset mõõta. Rajal kehtiv uus ja vastuoluline müraregulatsioon näeb ette, et mootorratta müratase võib kindlaksmääratud tingimustel olla maksimaalselt 110 db. Üllataval kombel mõõdeti minu ratta müratasemeks 113 db. Arupärimise peale, millega soovisin täiendavat infot müramõõdiku taatlemise ja sertifitseerimise kohta, lubati tuua ja näidata taatlemis paber. 10 minutit hiljem kui tuldi tagasi öeldi ,et nad ei pea midagi näitama ja mina tõmmaku uttu siit ehk siis sain üleoleva suhtumise ning sõimu osaliseks. Võidusõiduringkondades on avalik saladus, et rajal kehtivad uued müraregulatsioonid on mootorattureid diskrimineerivad, nende mõõtmine on ebapädev ning kasutatavad seadmed on taatlemata, sealhulgas ignoreerib rajahaldur müramõõturi tootja poolt ettenähtud eksimuskoefitsenti, mis tuleks mõõtmistulemusest sõitja kasuks maha arvestada. Veelgi enam, kahetsusväärselt on standardiks saanud, et rajahaldur müüb kliendile rajapileti ning pärast soojendusringe ellimineeritakse sõitja rajalt just müraregulatsioonile tuginedes. Ei saa olla mõistlikku vaidlust, et seesugune käitumine on kliendivaenulik. Vaatamata eeltoodule otsustas rajahaldur mind siiski üheks sessiooniks rajale lubada. Naastes boksialasse ootas mind ees hr Andres Hall isiklikult, asudes viivitamata mind kõrgendatud hääletoonil sõimama. Peagi kaotas ta sõnavahetuse käigus enesevalitsuse ning asus agressiivselt minu tsikli võtit endale haarama, muuhulgas lõhkudes sealjuures ka võtmehoidja. Raja kasutustingimused ega ka seadus ei näe ette võimalust, et rajahaldur võiks mistahes juhul asuda kliendi vara konfiskeerima (eriti olukorras, kus rajapilet on soetatud ning kohtunik on andnud loa rajale minna), mistõttu otsustasin Andres Halli omavoli takistada ning millejärel ta pikali kukkus. Seejärel püüdis ta taas võtit endale saada, kuid edutult.

Eeltoodust nähtub selgelt, et Auto24ringi esindaja, Andres Hall, on minu suhtes korduvalt käitunud ülekohtuselt, üleolevalt ning ebapädevalt, sealhulgas kahjustanud minu vara. Seda enam üllatab mind asjaolu, et intsident on Andres Halli initsiatiivil leidnud kajastamist nii kollases kui ka sotsiaalmeedias, kusjuures asjade tegeliku käigu pähe on esitatud rida pooltõdesid või kontekstist väljarebitud faktiväiteid. Selline käitumismaneer on Põhja-Euroopa moodsaima ringrajakompleksi esindaja seisukohalt lubamatu.

Loading...

Vaata ka:

error: Content is protected !!