January 18, 2021

LIGI POOLED Soome migrantidest kannavad antibiootikumiresistentseid superbaktereid!

LIGI POOLED Soome migrantidest kannavad antibiootikumiresistentseid superbaktereid!

Ligi pooled Soome migrantidest kannavad antibiootikumiresistentseid superbaktereid!

Peaaegu pooled Helsingi Ülikooli Haiglas ravitud varjupaigataotlejatest kannavad antibiootikumide suhtes resistentseid baktereid, näitab professor Anu Kantele juhtimisel tehtud uuring.

Enamik uuringus osalenuist pärinesid Iraagist, Somaaliast, Süüriast ja Afganistanist.

Antibiootikumiresistentseid baktereid peetakse inimestele oluliseks terviseriskiks.

Mure antibiootikumiresistentsete bakterite leviku pärast on Euroopas suur – see tapab Euroopas igal aastal umbes 33 000 inimest. Seire ja kontrolli tõttu on olukord Soomes seni hea. Antibiootikumiresistentsete bakterite leviku suurim oht on raviasutustes, kus on oluline bakterite leviku tõkestamine.

 

Allikas: MVlehti

 
error: Content is protected !!